Az ötlet szabadalmaztatásának története és regionális különbségei

Egy ötlet szabadalmaztatása jelentős versenyelőnyt jelent minden vállalkozás életében, viszont a folyamat során a részletekre mindig külön kell figyelni. A szabadalmi rendszer, mint az innováció és a kreativitás jogi védelmének alapja, hosszú történeti fejlődésen ment keresztül. Érdemes ennek a részleteit kicsit közelebbről megismernie, már amennyiben célja egy átlátható képet alkotnia a jogi viszonyokról, mind a múltban, mind a jelenlegi korban. Ennek a cikknek a célja, hogy bemutassa az ötlet szabadalmaztatásának kialakulását, annak történelmi előzményeit, valamint a modern kor kihívásait és regionális eltéréseit.

A szabadalmi oltalom történeti gyökerei

Az ötlet szabadalmaztatása gondolati szinten már a reneszánsz korában megjelent, amikor Európa egyes részein, például Velencében először adtak ki ilyen jogokat. Az 1474-ben leírt Velencei Törvény kimondta, hogy új és hasznos gyártási módszereket találó személyek kizárólagos jogot kapnak a termékeik előállítására és értékesítésére. Ez a törvény tekinthető az első modern szabadalmi rendszer elődjének.

Az ipari forradalom katalizátorként szolgált a szabadalmi rendszerek gyors fejlődéséhez. Az 1623-ban Angliában elfogadott Statute of Monopolies már egyértelműen meghatározta a találmányok szabadalmazhatóságának kritériumait és ezzel elindult a szabadalmi jog formalizálódása, ami a következő századokban világszerte elterjedt.

A szabadalmi rendszerek modernkori fejlődése

Az ötlet szabadalmaztatása, vagyis annak jogi keretei a későbbiekben, a 19-ik század során, amikor a nemzetközi kereskedelem és az iparosodás felgyorsult, tovább finomodtak. Az 1883-ban aláírt Párizsi Egyezmény egyike volt az első nemzetközi szerződéseknek, ami a szellemi tulajdon védelmében létrejött és egységesítette a szabadalmi jogok nemzetközi elismerését.

A 20-ik század további mérföldköve a szabadalmi jogok területén az 1970-es években létrehozott Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) volt. Ez globális fórumot biztosított a szellemi tulajdonjogok egyeztetésére és védelmére. Az ötlet szabadalmaztatása ekkor már egy kikristályosodott folyamattá ért be. Természetesen semmi sem egzakt és éppen ezért a folyamat régiónként változhat.

Területtől függően eltérhetnek a szabadalom követelményei

Minden innovatív vállalatnak előbb-utóbb ügyvivőt kell választania a találmányokhoz fűződő jogainak védelmére. Rögtön tisztázni kell azonban, hogy sok szempont függ az Ön vállalatának típusától. Először elemezni kell azon országok szabadalom terén bevett eljárásait, ahol szeretné oltalom alá helyezni a találmányát. A kizárólagos jogok ugyanis területi jellegűek.

Annak meghatározásához, hogy melyik országban kívánja oltalom alá helyezni a találmányát, gondolja át, hol van a fő piaca és nézze meg a versenytársai hol és mit szabadalmaztatnak! Ezen túlmenően, tisztában kell lennie azzal, hogy nem minden ügyvéd lesz alkalmas az Ön feladatára. Győződjön meg róla, hogy abban az országban bejegyzett szabadalom terén jártas ügyvivőt talál, ahol szüksége van rá!

Természetesen van lehetőség arra, hogy a szabadalomhoz közvetítőkön keresztül dolgozzon, de vajon szükség van erre? A közvetítőnek és a szabadalmi ügyvivőnek is fizetnie kell, ilyen esetben a munka minősége csökken, a kommunikáció hiánya, valamint az információcsere késedelme miatt.

Regionális és országonkénti különbségek

A szabadalmi rendszerek jelentős különbségeket mutatnak országonként és régiónként. Az Egyesült Államokban például a „”first to file”” rendszert alkalmazzák, ami azt jelenti, hogy a szabadalmi oltalom az elsőként bejelentett találmányt illeti meg, függetlenül attól, hogy ki találta fel először. Ezzel szemben, Európában és számos más régióban a „”first to invent”” elve érvényesült hosszú ideig, bár ez az elmúlt években kezd egységesülni a globális szabványok irányába.

Továbbá, az Európai Unióban működő Európai Szabadalmi Hivatal (EPO) lehetővé teszi, hogy egyetlen bejelentéssel szabadalmi oltalmat szerezzen bárki több, az unióhoz tartozó országban. Ez jelentősen leegyszerűsíti a folyamatot és csökkenti a költségeket a több országra kiterjedő szabadalmaztatás esetén.

Érdemes tehát sok részletre odafigyelnie egy új ötlet szabadalmaztatása esetén és éppen ezért vannak az olyan szabadalmi ügyvivő irodák, mint a Dwornik Marek is, hiszen ebben sokat tudnak segíteni.